#PerangiDadahHabisHabisan‬

#PerangiDadahHabisHabisan‬

SELAMAT DATANG..

Sayangi Dirimu, Dadah Membunuh

Sayangi Dirimu, Dadah Membunuh
#ambilkisahambiltindakan

Sayangi Dirimu, Jauhi Dadah

Sayangi Dirimu, Jauhi Dadah
#ambilkisahambiltindakan

28 February 2014

AADK Pihatin, Rakyat Sejahtera.
" Penyalahgunaan dadah cenderung untuk berlaku di dalam rumah kita sendiri. Oleh itu, setiap ibu bapa dan ahli keluarga perlu prihatin dengan perubahan tingkahlaku anak-anak agar pencegahan awal dapat dilaksanakan. Luangkanlah masa yang berkualiti dengan anak-anak, hormatilah perasaan dan pendapat mereka serta didiklah mereka mengenai kesan buruk dadah supaya mereka mendapat maklumat yang betul." (Petikan Perutusan YAB Perdana Menteri Malaysia sempena Sambutan Hari Antidadah 2014)

AMBIL KISAH. AMBIL TINDAKAN.Perutusan YAB Perdana Menteri Sempena Hari Antidadah 2014

PERUTUSAN
YAB. DATO’ SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK
PERDANA MENTERI MALAYSIA
SEMPENA
SAMBUTAN HARI ANTIDADAH TAHUN 2014Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia.


Rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian.

1. Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah s.w.t  di atas limpah kurnia-Nya, kita semua masih lagi dapat menikmati hidup dengan aman serta merdeka di bumi Malaysia yang tercinta ini. Pelbagai pembangunan telah kita kecapi, pelbagai kejayaan telah kita capai dan pelbagai dugaan juga telah kita atasi demi membawa Malaysia ke arah negara maju menjelang tahun 2020.

2. Sesungguhnya dalam memacu pembangunan negara, kerajaan tidak lupa untuk memastikan rakyat Malaysia terhindar dari pelbagai penyakit sosial yang boleh membawa kepada kejatuhan moral seperti masalah penyalahgunaan dadah. 

3.  Oleh yang demikian, saban tahun kerajaan melalui Agensi Antidadah Kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri telah menganjurkan Sambutan Hari Antidadah. Ia bertujuan untuk memperingatkan masyarakat Malaysia akan peranan dan tanggungjawab kita berhadapan dengan ancaman bahaya dadah yang boleh menjejaskan keamanan, kesejahteraan dan kestabilan sosio-politik serta ekonomi negara.

4. Kerajaan telah menyediakan perkhidmatan perubatan, rawatan dan pemulihan secara terbuka kepada semua golongan masyarakat yang menghadapi permasalahan dadah melalui Klinik Cure and Care 1Malaysia sejak tahun 2010. Sehingga kini, kerajaan telah berjaya menubuhkan 12 buah Klinik Cure and Care 1Malaysia di seluruh negara dan seramai 39, 452     [1] orang telah mendapat perkhidmatan. Daripada jumlah tersebut, 13,256 orang (33.6%) merupakan klien inpatient, 11,342 orang (28.7%) merupakan klien outpatient dan 14,854 orang (37.6%) merupakan klien hasil rujukan dan advokasi.

5. Perkhidmatan perubatan, rawatan dan pemulihan juga telah diperluaskan di dalam komuniti dengan menyediakan Cure and Care Service Centre (CCSC). Kerajaan telah menyediakan sebanyak 58 buah CCSC  di seluruh negara dan sehingga kini, sejumlah 673,548[2] sesi perkhidmatan telah diberikan kepada klien, ahli keluarga klien serta seluruh masyarakat yang memerlukan perkhidmatan berkaitan permasalahan dadah.

6. Penglibatan komuniti dalam mengatasi masalah dadah amatlah penting. Oleh itu, Caring Community House (CCH) telah ditubuhkan dengan menjadikan ahli komuniti sebagai tenaga penggerak utama. CCH merupakan pusat aktiviti harian yang menyediakan perkhidmatan bimbingan, khidmat nasihat, serta rujukan dan advokasi kepada masyarakat setempat yang mempunyai masalah dadah. Program dan aktiviti tersebut dilaksanakan sendiri oleh ahli jawatankuasa CCH bersama masyarakat setempat dan AADK hanyalah sebagai penasihat. Sehingga kini, terdapat 78 buah CCH di seluruh negara dan sejumlah 228, 264[3] sesi perkhidmatan telah diberikan.

7.  Kerajaan mendapati bahawa kesemua perkhidmatan tadi telah mendapat sambutan yang sangat menggalakkan dari pelbagai golongan klien dari semua peringkat tanpa mengira umur dan status sosio-ekonomi. Ia adalah satu petanda yang positif dan menunjukkan bahawa pendekatan transformasi yang berlandaskan Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan telah diterima rakyat.

8. Dari satu segi, pencapaian ini telah melonjakkan mutu perkhidmatan perubatan, rawatan dan pemulihan penagihan dadah ke tahap yang lebih tinggi iaitu dengan mengambil kira keperluan pelanggan. Dari sudut yang lain pula, kerajaan menyedari bahawa masalah penagihan dadah telah menular dan menjadikan kanak-kanak dan remaja muda sebagai mangsa. Ini adalah kerana kita mendapati penyalahgunaan dadah dalam kalangan klien yang mendapatkan rawatan dan pemulihan terutamanya di Klinik Cure and Care 1Malaysia menunjukkan masalah tersebut telah bermula seawal umur 10 tahun.

Rakyat Malaysia yang dikasihi,

9. Kajian ke atas kos ekonomi penyalahgunaan dadah oleh pengkaji dari Universiti Utara Malaysia pada tahun 2009 mendapati sejumlah RM 8.65[4] billion telah di belanjakan oleh kerajaan melalui kos langsung (perbelanjaan agensi-agensi penguatkuasaan dan pemulihan berkaitan pemulihan dadah) dan kos tidak langsung ( kos rawatan kesihatan, kos kehilangan produktiviti dan kos berkaitan jenayah seramai 63, 884 orang penagih dadah). Ini menjadikan kos perkapita penagihan dadah di Malaysia adalah RM332.

10.       Sekiranya kos tersebut digunakan untuk membina sekolah menengah kebangsaan berkapasiti 1,200 orang pelajar, kerajaan berupaya menyediakan 216 buah sekolah dan seramai 259,200 orang pelajar boleh mendapat faedahnya.

11.       Pada hemat saya, sekiranya kita berjaya menangani masalah penyalahgunaan dadah secara bersama, sudah pasti kos seperti ini boleh digunakan untuk tujuan lain yang lebih penting dan memberi manafaat kepada semua rakyat.

12.       Pada hari ini, selepas 31 tahun kerajaan berusaha menangani masalah dadah, kita menyambut Hari Antidadah sekali lagi dengan bertemakan AADK Prihatin, Rakyat Sejahtera. Tema ini dipilih sejajar dengan hasrat kerajaan untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat iaitu menyediakan perkhidmatan yang benar-benar diperlukan oleh ahli komuniti dan masyarakat seperti outreaching, lawatan ke rumah, home – based treatment, serta memberikan sokongan langsung kepada klien dan ahli keluarga yang terlibat dengan permasalahan dadah. Sejajar dengan itu, perkhidmatan Klinik Bergerak Cure and Care telah dimulakan oleh AADK dengan tujuan dapat mendekati klien, ahli keluarga dan masyarakat yang tidak mendapat akses ke Klinik Cure and Care 1Malaysia.

13.       Kerajaan juga prihatin dengan masalah dadah yang selalunya berpunca dari kepincangan institusi keluarga. Oleh itu saya menyeru kepada semua rakyat Malaysia agar memastikan keluarga kita mengamalkan kehidupan yang sejahtera dan saya percaya situasi ini akan menghindarkan anak-anak atau orang yang anda sayangi dari terlibat dengan masalah dadah.  

14.       Penyalahgunaan dadah cenderung untuk berlaku di dalam rumah kita sendiri. Oleh itu, setiap ibu bapa dan ahli keluarga perlu prihatin dengan perubahan tingkahlaku anak-anak agar pencegahan awal dapat dilaksanakan. Luangkanlah masa yang berkualiti dengan anak-anak, hormatilah perasaan dan pendapat mereka serta didiklah mereka mengenai kesan buruk dadah supaya mereka mendapat maklumat yang betul.

15.       Kehidupan yang tidak bahagia dan tidak selesa di rumah menjadikan kanak-kanak dan remaja terus terdedah dengan masalah penyalahgunaan dadah. Ini adalah kerana kepercayaan anak-anak kepada ibu bapa sangat sedikit berbanding dengan pengaruh rakan sebaya. Rentetan itu, didorong pula dengan perasaan ingin tahu yang tinggi akan menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan gejala yang negatif.   

16.        Sesungguhnya, pemerhatian kita juga menunjukkan penagihan dadah dalam kalangan remaja turut dikaitkan dengan masalah ketagihan yang lain seperti ketagihan alkohol dan ketagihan seks. Ini menjadikan masalah ini bertambah kompleks dan proses rawatan dan pemulihan adalah rumit dan memerlukan kepakaran dan kemahiran yang tinggi. Kesannya, masalah sosial lain akan turut berlaku seperti aktiviti seks bebas, vandalisme dan keruntuhan akhlak.

17.       Oleh itu, bertindaklah sekarang, kerana sekiranya kita terlewat, mungkin ketika itu anak-anak atau orang yang kita sayangi telah pun menjadi mangsa dadah.

Rakyat Malaysia yang dikasihi,

18.       Saya juga menyeru kepada semua, jadilah ahli komuniti yang prihatin dengan menyertai sukarelawan antidadah AADK yang dikenali sebagai SKUAD 1Malaysia untuk memberi bantuan kepada orang atau ahli keluarga mereka yang mempunyai masalah dadah.

19.       Kerajaan menyokong penuh usaha-usaha yang dilakukan oleh seluruh sukarelawan yang tidak putus asa dan tanpa rasa jemu dalam membantu orang lain yang berada di dalam kesukaran  seperti yang telah dilakukan oleh SKUAD 1Malaysia. Tahniah kepada seluruh SKUAD 1Malaysia, Sukarelawan Prihatin, yang sehingga kini telah mendapat keahlian berjumlah [5]223, 201 orang di seluruh negara. 80.5% daripada jumlah tersebut merupakan golongan remaja dan belia yang berusia 15 – 39 tahun.

20.       Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia dan Social Care Foundation kerana telah menyumbangkan sebuah bas yang telah dijadikan Klinik Bergerak Cure and Care. Sesungguhnya sumbangan tersebut menunjukkan keprihatinan dan kesungguhan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia dan Social Care Foundation dalam membantu kerajaan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dadah.

21.       Saya juga sangat menghargai sumbangan yang telah diberikan oleh semua Badan-Badan Bukan Kerajaan seperti PEMADAM, PENGASIH, PENDAMAI, KOMITED Malaysia, Persatuan Rakan Sebaya Malaysia, Drug Free Youth Association, Yayasan Salam, Teratak Arfidah, dan Warisan Cahaya Gemilang serta lain-lain NGO kerana telah membantu kerajaan dalam memerangi masalah dadah di negara kita.

22.       Kerajaan juga mengucapkan tahniah kerana usaha-usaha membenteras masalah dadah dilakukan secara usahasama strategik di antara jabatan-jabatan dan kementerian-kementerian. Antaranya adalah seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, Universiti Malaya, Polis Diraja Malaysia serta semua jabatan-jabatan di bawah KDN, Kementerian Pendidikan Malaysia, JAKIM, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Kementerian Belia dan Sukan serta Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.  

23.       Akhir kalam, pada sambutan Hari Antidadah tahun ini, saya menyarankan kepada semua rakyat Malaysia agar meluangkan masa yang berkualiti bersama keluarga, memberi perhatian kepada perasaan dan kehendak anak-anak dan sentiasa berkomunikasi dengan anak-anak agar mereka tidak mudah terpengaruh dengan gejala yang negatif. Marilah kita bersama-sama berganding bahu untuk menjadikan komuniti kita selamat dari ancaman dadah supaya anak-anak kita dapat membesar dan menjadi generasi yang berdaya saing serta berjaya.

24.       Sesungguhnya, kerajaan komited dan bertanggungjawab untuk memastikan kesejahteraan rakyat dengan menyediakan perkhidmatan yang lebih prihatin dan mesra serta memenuhi keperluan setiap pelanggan.


AADK PRIHATIN, RAKYAT SEJAHTERA.
AMBIL KISAH. AMBIL TINDAKAN.Sekian. Wabillahitaufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

[1] Statistik klien di Klinik Cure and Care 1Malaysia sehingga 6 Februari 2014.
[2] Jumlah sesi perkhidmatan CCSC sehingga 31 Disember 2013.
[3] Jumlah sesi perkhidmatan di CCH sehingga 1 Februari 2014.
[4] Kos Ekonomi Penyalahgunaan Dadah., Jamal Ali, Sallahuddin Hassan & Noor Al Huda Abdul Karim, Jurnal Antidadah Malaysia, Jilid 6, Nombor 2, Disember 2009.
[5] Jumlah ahli SKUAD 1Malaysia sehingga 20 Januari 2014.

Selamat Hari Raya Aidilfitri 2013 / 1434H
                                                   Hidup ini terlalu indah untuk disiakan...

2001 : Ucapan Pak Lah di Hari Antidadah AntarabangsaPenyampai:DATUK SERI ABDULLAH BIN HAJI AHMAD BADAWI
Tajuk:MAJLIS PERINGATAN HARI ANTI DADAH ANTARABANGSA 2001
Lokasi:AUDITORIUM PERDANA ANGKASAPURI KUALA LUMPUR
Tarikh:26-06-2001

YB Tan Sri Mohd. Khalil Yaakob Menteri Penerangan Malaysia

YB Timbalan-timbalan Menteri Dalam Negeri

YB Setiausaha Parlimen Kementerian Dalam Negeri

Y. Bhg Dato' Aseh Che' Mat Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri

Y. Bhg. Dato' Salleh Mat Som Ketua Pengarah Agensi Dadah Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri

Ketua-ketua Jabatan Kerajaan

Tan Sri, Dato' Seri, Dato'

Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian,

2. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahuwataala kerana dengan limpah rahmatnya dapatlah kita berkumpul pada pagi ini dalam suasana yang aman lagi meriah untuk memperingati Hari Anti Dadah Antarabangsa Peringkat Kebangsaan tahun 2001.

3. Kita menyambut Hari Anti Dadah Antarabangsa kerana komitmen kita dengan Pertubuhan Bangsa- bangsa Bersatu (PBB). Di peringkat antarabangsa kita menganggotai badan-badan utama seperti United Nations Commission on Narcotic Drugs, The International Narcotics Control Board, Head of National Law Enforcement Agencies (HONLEA) dan ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD). Melalui kerjasama badan- badan tersebut kita berkongsi maklumat mengenai pembekalan dan permintaan dadah, program- program anti dadah yang dilaksanakan di Malaysia akan lebih berjaya.

4. Atas visi dan daya usaha Perdana Menteri, Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad menerusi persidangan antarabangsa mengenai penagihan dan pengedaran dadah yang berlangsung di Vienna, Austria pada tahun 1987, pihak PBB telah mengisytiharkan tarikh 26 Jun sebagai Hari Anti Dadah Kebangsaan. Mulai tarikh itu segala usaha untuk memerangi ancaman penyalahgunaan dadah dan pengedaran dadah secara yang tersusun dan integrated di seluruh dunia dipergiatkan.

5. Pada pagi ini kerajaan sekali lagi mengulangi komitmen, bagi mengingatkan kita semua untuk terus memerangi dadah. Pada tahun ini tema yang diberi oleh PBB ialah "Sports vs Drug". Bagaimanapun kita telah sesuaikan tema ini dengan keadaan suasana Malaysia. Tema kita ialah "Menjana generasi tanpa dadah" dianggap paling sesuai selaras dengan strategi kerajaan Malaysia untuk mencapai visi mewujudkan generasi bebas daripada dadah menjelang dadah menjelang tahun 2015. Di peringkat negara- negara ASEAN yang lain juga sepakat menjadikan tahun 2015 sebagai tahun drug-free ASEAN.

6. Strategi kerajaan untuk mencapai misi generasi tanpa dadah supaya mereka ini nanti dapat menjadi individu yang produktif dan anggota masyarakat yang boleh dipertanggung- jawabkan untuk memimpin negara. Dalam masa 10 hingga 15 tahun ke hadapan golongan ini akan menjadi teras kepada masyarakat sama ada sebagai pemimpin, pentadbir, polis, tentera, pekerja sektor awam, swasta dan sebagainya menggantikan (phase out) teras anggota masyarakat sekarang ini.

7. Untuk menjadikan golongan remaja dan belia hari ini bebas dari dadah, peranan semua pihak selain dari kerajaan adalah sangat dituntut. Kerajaan sedang dan akan terus menyediakan program-program pencegahan dan rawatan yang berkesan untuk mencegah penyalahgunaan dadah dan merawat penagih dadah. Pihak polis dan kastam perlu meneruskan tindakan membanteras bekalan dadah, manakala pihak berkuasa tempatan (PBT) ada peranannya untuk mencegah supaya pusat-pusat hiburan tidak digunakan sebagai tempat pengambilan atau pengedaran dadah.

8. Program-program pencegahan yang dibuat oleh kerajaan tentu sekali tidak akan berkesan atau berjaya sepenuhnya jika tidak disokong atau dibantu oleh ibu bapa, guru-guru, majikan, dan pertubuhan-pertubuhan sukarela. Saya melihat ibu bapa sebagai penjana yang sangat penting untuk mendidik anak-anak supaya membenci kepada dadah. Ini adalah kerana sesiapa pun tak kira keturunan dalam keadaan yang biasa akan menghormati dan mendengar cakap ibu bapa, lebih- lebih lagi di pihak ibu. Dengan kekuatan yang ada pada ibu khususnya, saya yakin anak-anak yang baik akan mendengar cakap ibu bapa. Berilah penerangan yang jelas tentang bahaya penyalahgunaan dadah kepada anak-anak dan semaikanlah kedalam diri mereka sikap membenci dadah.

9.Ibu bapa perlu mewujudkan suasana rumahtangga yang harmoni. Kalau rumahtangga tidak aman, tentu sekali jiwa anak-anak jadi tertekan. Ini boleh menjadi salah satu sebab yang mendorong mereka berjinak dengan dadah, apatah lagi jika ada pengaruh yang kuat dari kawan-kawan sekeliling. Ibu bapa perlu mengawasi pergerakan, pergaulan dan tingkah laku anak- anak. Jangan biarkan mereka berkawan dengan kawan-kawan yang disyaki mengambil dadah atau yang tidak bermoral. Untuk melaksanakan tanggungjawab mendidik anak-anak supaya bebas dari dadah tentu sekali para ibu bapa sewajarnya mengambil tahu mengenai dadah, tanda- tanda orang mengambil dadah dan bahaya penggunaannya.

10. Selanjutnya guru turut memainkan peranan penting untuk menjana generasi tanpa dadah kerana selain dari ibu bapa, pihak kedua yang dihormati oleh seseorang ialah gurunya. Peranan guru dan peranan ibu bapa adalah saling `compliment'. Cakap guru seperti juga cakap ibu bapa, malah kadang-kadang seseorang anak itu lebih patuh kepada cakap guru dari ibu bapa. Dengan demikian saya berharap guru-guru dan pihak pentadbir sekolah rendah dan menengah, kolej, institusi pendidikan tinggi (IPT/IPTA) dapat menggandakan usaha-usaha mendidik pelajar-pelajar supaya membenci dadah dan menjauhi diri dari dadah. Saya berharap supaya diberikan kerjasama yang padu bagi menjayakan program-program pencegahan dari masa ke semasa di sekolah, kolej dan juga institusi pengajian tinggi.

11. Pihak majikan baik majikan kerajaan atau swasta juga dapat memainkan peranan penting menjana generasi tanpa dadah. Pihak majikan dapat mengadakan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh pekerjanya yang memberi kesan kepada seseorang anggota bawahan. Pihak pengurusan harus menunjukkan komitmen yang lebih serius untuk mewujudkan tempat kerja bebas dari dadah. Pekerja-pekerja harus didedahkan dengan program dan aktiviti pencegahan dadah dari semasa ke semasa di tempat kerja masing-masing. Bilangan anggota perkhidmatan awam misalnya melebih 800,000 orang. Mereka boleh mengadakan program-program untuk menghapuskan gejala sosial termasuk pengambilan dadah di kalangan anggota dan juga keluarga anggota organisasi mereka. Apabila anggota organisasi bebas dari dadah, mereka akan dapat membentuk tempat kerja yang bebas dari dadah dan selanjutnya membantu membentuk masyarakat setempatnya bebas dari dadah.

12. Pekerja di sektor perkilangan kebanyakannya terdiri daripada golongan belia pelbagai kaum. Mereka ini datangnya dari pelbagai latar belakang kehidupan - dari kampung, kampung baru, kampung nelayan, bandar, dan tanah rancangan. Mereka juga mempunyai pelbagai peringkat pendidikan - dari yang rendah hingga ke peringkat ijazah. Jika pihak majikan komited membuat peraturan-peraturan yang sesuai tentang penyalahgunaan dadah dan mengadakan program-program anti dadah di tempat kerja, saya yakin masalah penyalahgunaan dadah pekerja di sektor perkilangan dapat diatasi. Dalam hal ini saya meminta pihak majikan swasta supaya dapat memberikan kerjasama untuk mengadakan program "tempat kerja bebas dari dadah".

13. Kerajaan sedar bahawa bilangan penganggur, ramai yang terdiri dari golongan belia. Pada tahun 2000 didapati seramai 4,068 atau 13.3% penagih adalah dari golongan penganggur. Golongan ini juga perlu diberi perhatian oleh agensi-agensi kerajaan yang berkaitan seperti Kementerian Belia. Golongan belia yang menganggur mudah terlibat dengan masalah dadah. Justeru itu mereka perlu dibantu dengan cara- cara seperti melatih mereka dalam bidang-bidang seperti perniagaan, pertanian, kemahiran teknikal, sukan, agama dan sebagainya.

14. Seperti yang kita ketahui, di negara kita banyak pertubuhan-pertubuhan sukarela. Bilangan pertubuhan induk sahaja sudah hampir 30,000, manakala cawangan-cawangannya pula hampir 58,000. Pertubuhan-pertubuhan yang ada ini janganlah hendaknya berminat dengan isu-isu sensasi seperti hak asasi manusia dan kebebasan bersuara sahaja. Mereka patut lihat dengan serius masalah dadah dalam negara kita dan juga peringkat global. Pada saya mereka harus bersama menangani masalah dadah. Ini kerana permasalahan dadah memerlukan perhatian yang serius dari semua pihak. Oleh itu musuh ini perlu kita banteras agar negara kita aman, bebas dari dadah, demi untuk masa hadapan generasi yang akan datang.

15. Dalam hal ini pertubuhan dan kelab belia dapat menganjurkan aktiviti-aktiviti kesedaran dan pencegahan dadah. Mulakannya dari sekarang dan bagi yang sudah bermula, laksanakanlah dengan berterusan dan tersusun supaya ada kesannya.

16. Seterusnya saya mengharapkan juga semangat kejiranan sentiasa menjiwai setiap individu. Dengan adanya semangat kejiranan, InsyaAllah ianya akan wujudlah keadaan harmoni, tolong menolong dan hormat menghormati dalam masyarakat. Jika suasana ini terbentuk, sudah pasti perkara-perkara negatif seperti penyalahgunaan dadah dapat diatasi dan semua orang komited untuk tidak melihat perkara yang buruk ini berlaku di kawasan mereka. Saya mengharapkan semangat kejiranan yang telah dibentuk dan diwarisi melalui sektor rukun tetangga, jawatankuasa keselamatan kemajuan kampung dan persatuan penduduk hendaklah diteruskan dan dipelihara oleh kita semua.

17. Seruan untuk membawa rakyat kepada kesejahteraan dan keselamatan tanpa dadah harus juga dipelopori oleh tokoh-tokoh agama. Para alim ulama dan tokoh-tokoh agama termasuk para imam dan pendakwah-pendakwah yang mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat perlu prihatin terhadap masalah dadah yang menimpa sebilangan besar umat Islam di negara ini. Peranan dan sumbangan tuan-tuan sangatlah dihargai. Tindakan yang lebih pro-aktif adalah diharapkan. Saya mahu melihat program yang menjurus ke arah membasmi masalah dadah dilipat gandakan di semua kariah di seluruh negara kita. Gunakan masa, peluang dan kedudukan untuk memandu rakyat ke arah kebaikan. Pastikan semua kariah bersih dari masalah dadah.


Akhirnya saya dengan lafaz Bismillahhirahmannirrahim merasmikan Hari Anti Dadah Antarabangsa Peringkat Antarabangsa tahun 2001.


sumber: http://www.pmo.gov.my/ucapan/?m=p&p=paklahtpm&id=33881987 : Ucapan YAB Tun Dr. Mahathir bin Mohamad di International Conference on Drug Abuse and Illicit Traficking

Penyampai:DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD
Tajuk:THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON DRUG ABUSE AND ILLICIT TRAFFICKING
Lokasi:VIENNA, AUSTRIA
Tarikh:01-06-1987


Mr. Secretary-General; Excellencies; Distinguished delegates; Ladies and Gentlemen, Thank you Mr. Secretary-General for having officiated the occasion. I remain indebted to you for your kind sentiments. Your commitment to the fight against drug abuse and illicit trafficking is well known. It was your address at the Economic and Social Council on 24 May, 1985 calling for a global concerted and comprehensive undertaking that has brought about this Conference. 

Ladies and Gentlemen, 

2. I am very grateful for the honour you have conferred on me, to preside over this Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking. I can only promise that I shall do my utmost to ensure the success of this Conference. I accept this heavy responsibility with some trepidation but I am confident that I shall be guided by your collective wisdom and the unswerving unity of purpose on an issue, a scourge, that spares neither individual nor institution. We have before us an important task, a fateful one. In the next several days we must harness all our determination and our expertise to chart a clear programme to rid us and the society we live in of the cancer within our midst; drugs and the peddlers that make profit of human misery. Let us therefore work towards ensuring that we accomplish this task to the best of our abilities in order that the world will benefit from it. 

3. Time and effort move on a continuum. It is a truism that major achievements of Man have been the result of hard work in a continuing process -- of responses to changes and challenges in dynamic situations. It is equally true that major achievements have been possible when we pause along the way to take stock of the situation, to make critical adjustments before we continue on a course. 

4. Our meeting today has this significance -- this opportunity to look critically at our work, at what we have done in the past, that will help us improve and take timely decisions for the future. 

5. Today we bring to fruition more than two years of painstaking preparations. But we are also setting out on a new beginning. The start of an important quest -- that of seeking and galvanising the political will of all nations to act in concert against the plague that has afflicted the international community -- the pervasive spread of drug abuse and illicit trafficking. 

6. It is not true that the United Nations lacked a programme against drug abuse. On the contrary, the United Nations had continued the work of drug control functions formerly carried out by the League of Nations. It was under UN auspices that the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs was adopted. This represents a significant effort by the international community to bring together various decisions and agreements into a coherent and effective entity. The 1961 convention was subsequently amended by the 1972 protocol. Additionally in 1971, following a clear realisation of inherent inadequacies in the 1961 convention, the Convention on Psychotropic Substances was adopted. In 1981, the UN General Assembly adopted the international drug abuse control strategy aimed at combatting drug abuse and illegal trafficking. This evolved into a 5 year programme of action in 1982. In 1984, the Assembly by its declaration on the control of drug trafficking and drug abuse, declared that trafficking in narcotic drugs, and drug abuse had become an 'international criminal activity', demanding the most urgent attention and maximum priority of the international community, and that eradication of illicit trafficking in narcotic drugs was the collective responsibility of all states. 

7. Clearly, therefore, there was no lack of intention or programme on the part of the UN; rather it had been the inadequate commitment, the insufficient manifestation of the political will in many producing, transit and consuming countries to act in concert against this common problem that has allowed the rapid spread of drug abuse and illicit trafficking. One unofficial estimate put the size of the global trade in illicit drugs at US$300 billion, a mind boggling figure, but to counter this, the United Nations system as a whole can only mobilise a budget of several hundreds million dollars. This is but one measure of the inadequacy of our response. 

8. Our inadequate response is perhaps symptomatic of our different perceptions. For some Governments in consuming countries, drug abuse and addiction is held to be a social aberration, akin and on the same level as cigarette smoking and alcoholism; for many in the producing countries, the dilemma is more fundamental. Social restructuring becomes a major and sensitive problem as production has historical and cultural roots. Finding an alternative to what many hill tribesmen and villagers have come to consider as a primary source of income will be a challenge for Governments in these producing countries. For transit countries, the frustration is how to stem the flood caused by the enormous profits that trafficking generates and equally important is how to prevent drug addiction and to rehabilitate those who have become addicted either as a result of the availability of drugs left unsold because of interdiction in consuming countries or as a result of demand from a home-grown addict population. 

9. A most serious manifestation, for a growing number of countries in Latin America, North America and South East Asia is that the drug problem has become a security problem with implications for the country's continued viability and the maintenance of its national sovereignty. 

10. Against this background, it is my view that this Conference is not only to work out or negotiate specific programme proposals for implementation. This will be largely the task of the competent technical bodies such as the Commission on Narcotic Drugs, the International Narcotics Control Board, the United Nations Fund for Drug Abuse Control, in the first instance and many other UN agencies such as the World Health Organisation, the International Labour Organisation, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, and the relevant chapters of non-governmental organisations. The two sessions of the Preparatory Body for this Conference had established valuable guidelines to the Conference Secretariat to produce the Comprehensive Multidisciplinary Outline (CMO) of future activities on drug abuse control which is being examined and finalised for adoption as possible guidelines for specific project development and for implementation at national, regional and international levels. What this Conference should focus upon is the manifestation of the political will to act in concert against the drug menace. The significance of this cannot be over emphasised. 

11. How this manifestation should be expressed is for this Conference to formulate. Its major significance lies in that Governments, henceforth, will be reminded of their commitment expressed at this Conference to act together to effectively combat drug abuse and trafficking as a global problem. For the international drug problem has assumed such scope and extent that an effective campaign against it cannot be mounted without international cooperation. 

12. The expression of commitment that must emanate from this Conference is important not only as a reference and reminder of a Government's moral obligation, it must also be a powerful message to the drug traffickers that their activities cannot continue with impunity -- that henceforth, there will be a heavy price for them to pay. 

13. Equally important is the message to the international community, to public opinion, the ordinary man in the street, that their Governments are now agreed to act in concert against those traffickers who have brought misery and havoc to their communities. Let us show that we are indeed doing so by ensuring the early adoption of the new convention against illicit traffic in narcotics and psychotropic substances. 

14. For all these messages to get through, for their objectives to be understood and to be realised, it is important that this Conference approaches the drafting of its decisions clearly so that there can be no ambiguity about the determination to eliminate illicit drug trafficking is unequivocal and their resolve to help those already given to addiction to enable them to return as useful members of society is unquestioned. These, ladies and gentlemen, should be our primary and rightful focus. 

15. In the context of national efforts, many countries are already compelled to exert the required political will to act against the drug threat because of dire necessity. The experiences of many have also taught us an important lesson; that to effectively counter the drug problem, action must be undertaken in a coordinated manner and directed by the highest political level working in tandem with the administrative and judicial system in the country. No means can be spared. The struggle against drug abuse and illicit trafficking must also be undertaken at the social and economic level. 

16. Internationally, regional collaboration in the fight against drug abuse and illicit trafficking has been relatively well developed. This is evident in Latin America, in Europe, the Middle East and in ASEAN -- but there is room to increase these regional efforts particularly among states that have become staging posts for the transit of illicit drug consignments. Perhaps a major weakness which this Conference can address is the inter-regional cooperation which is still in its early stages of development. While there has been cooperation between the European Economic community and ASEAN there is strong potential for developing such cooperation between the sub- regions of Asia, Africa, Western Europe and the Americas. 

17. Another major focus is to strengthen the role of international institutions to supplement the national, regional and inter-regional efforts. Here I must commend the 40 years of good work done by the United Nations' system in the global effort to combat the drug problem. Of the implementing agencies, impact has been made by the United Nations Fund For Drug Abuse Control (UNFDAC) whose projects cover the entire range of narcotic control activities including integrating rural development and crop substitution, treatment and rehabilitation of drug addicts, preventive education and information, law enforcement assistance, and training and research. 

18. We welcome the role played by the World Health Organisation (WHO). The WHO has the difficult task of carrying out the responsibilities assigned to it by the international drug control treaties. It plays a pivotal role in helping to determine which substances should be placed under international control in accordance with the provisions of the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs and the 1971 Convention on Psychotropic Substances. 

19. The contribution made by the International Labour Organisation is also significant. Its work focuses on drug abuse in the workplace and on vocational rehabilitation and social reintegration of drug dependent persons. 

20. Of equal importance is the prevention of drug abuse through public education and awareness and this has been a primary preoccupation of the United Nations Education, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO). The integration of preventive education concerning drug use into school curricula and out-of-school education is one of the most effective measures for averting the serious consequences of drug abuse among young people and adults. 

21. There are of course many other institutions and organisations. Strengthening these international institutions and their programmes of work will contribute to national, inter-regional, regional and global efforts in accelerated programmes to counter the growing drug menace. 

22. For this Conference, extensive groundworks have been prepared by the two sessions of the Preparatory Body held here in Vienna in February 1986 and February 1987. It is my hope that all these groundwork, the result of collaborative and cooperative action by all participating delegations, will develop into an agenda for the 1990s for the United Nations system in the continuing campaign against drug abuse and illicit trafficking. 

Ladies and Gentlemen, 

23. The drug problem that confront us is of such magnitude, such complexity that an effective counter would require our fullest commitment, cooperation and sustained action. Our efforts cannot end here at this Conference. The campaign should rightly form a part of the main agenda of the United Nations programme for the 1990s. 

24. I personally envisage the usefulness of follow-up meetings, in particular the convening of inter-regional gatherings of experts and policy makers to be assisted by the United Nations where appropriate, to examine in greater detail every aspect of the drug problem. This meeting should be an inspiration for us to follow through at regional and national levels the suggested ways and means of fighting the drug war. We must return from this Conference with steely resolve to win the war at home. The Conference is only a success if the joint-efforts and cooperation it generates are translated into genuine and sustained actions domestically. The global war against drug will never be successful if nations continue to maintain passive resistance even after this Conference. 

25. The struggle that we are engaged in today is a struggle for the minds and hearts of every individual in every country in every part of the globe. The reason for the rapid spread of the international drug problem has been our failure to reach the minds of our people -- to alert them to the real dangers that drug abuse portends and the havoc it can create. The tide of the battle cannot be turned around until we have raised that level of awareness that drug kills and that drug destroys. We have to correct the fallacy that drug addiction happens only to someone else's child but never ours, that the source of the problem lies in some far-away land but never at home. The battlefront is in each individual household, each community, each country. 

26. Today, the genius of our scientific achievements are creating tremendous changes in the relationship between man and his environment. They are also putting to test various norms and values. Man, clear and steadfast in his commitment to progress, can bring about bountiful advancement to all humanity. We can today mine the oceans and the moon, direct electronic signals and laser beams through the atmosphere and travel in outerspace. The genius of man by the grace of God seems to be boundless. Let us then not destroy this promise of a better future by succumbing to the ravages of drugs abuse. 

27. Our work here is therefore of utmost importance and priority. Let me conclude by extending to all my good wishes for success in your deliberations. There will be many days and nights of hard work but for what the Conference will accomplish, these efforts will be well worth our while. 

Thank you.


sumber : http://www.pmo.gov.my/ucapan/?m=p&p=mahathir&id=1174


11 February 2014

Slogan Antidadah


Sempena Sambutan Hari Antidadah Kebangsaan 2014, apa kata kita lihat beberapa slogan antidadah yang telah digunakan di dalam kempen antidadah di dunia.

Above the Influence.
Avoid a tragic death, stay away from crystal meth.
Be Healthy, don’t do drugs.
Be the best you can be- be drug free.
Come with me and be drug free.
Count on me to be drug free.
Crack is Whack.
Do a good deed and kill the weed.
Do dope, Lose Hope.
Don’t do Pot, Your brain will rot.
Don’t Huff, Don’t Puff. Keep away from that stuff!
Don’t start and be smart.
Don’t start, keep a healthy heart.
Don’t waste your life being wasted!
Drug free is the way to be.
Drug use is life abuse.
Drugs affect more than just you.
Drugs are whack so watch your back.
Drugs aren’t cool they make you act like a fool.
Drugs cost you more than just money.
Drugs don’t only waste your money but also waste your life.
Drugs gave me wings to fly, but it took away my blue sky.
Drugs: Choose not to use.
Drugs: You use, you lose.
Get high on life, Not drugs!
Get high on Life, not on drugs.
Hang tough, don’t puff.
Hop to keep kids off Dope.
Hugs not drugs.
I rather eat bugs than do drugs.
I’m free to be me, when I’m drug free!
If you do cocaine, you’ll go insane.
If you’re not drug free you can’t hang with me.
It is easier to stay off drugs than to get off drugs.
It’s not a lie, drugs will make your mama cry.
Just say no!
Keep off the Grass!
Lions, and Tigers and Bears oh my… Drinking and Smoking and Drugs? Goodbye!
Mary Jane ruins the brain.
Meth: The Equal Opportunity Destroyer.
No drug user grows old; because they die young.
No need for weed.
One is too many and a thousand is never enough.
Proud to be drug free.
Reach for the stars, not for drugs.
Rot your teeth quick! Use Meth.
Say no to Drugs.
Say nope to dope.
Shoot for the stars not your arms.
Smoking the dope won’t help you cope.
Stand up to drugs or fall to your knees.
Stay drug free and be the best you could be.
The more you use, the less you live.
There is no excuse for drug abuse.
There is no need to smoke that weed.
Too smart to start.
Twinkle Twinkle little star, if you are a drug user you won’t go far.
Up with Hope. Down with Dope.
Use your brain, don’t fry it!
Wasted? So is your life.
What’s your anti-drug?

http://brandongaille.com/61-catchy-just-say-no-to-drugs-slogans/


Hidup ini terlalu indah untuk disiakan..
AMBIL KISAH. AMBIL TINDAKAN.07 February 2014

Bas Pameran AADK di Taman Cheras Jaya


AADK telah menyertai program pameran antidadah sempena sambutan Maulidur Rasul yang dianjurkan oleh Masjis Taman Cheras Jaya, Balakong pada 14 Januari 2014. 

Bertempat di perkarangan masjid,  masyarakat setempat berpeluang untuk melawat Bas Pameran bergerak dan mendapatkan maklumat mengenai jenis dan kesan dadah kepada kesihatan serta perkhidmatan yang disediakan AADK seperti Klinik Cure & Care 1Malaysia, Caring Community House(CCH) dan Cure & Care Service Center(CCSC)

Antara aktiviti yang dijalankan di sepanjang program ini berlangsung adalah tayangan Kisah Mia dan Adam, penerangan mengenai bahaya dadah dan edaran risalah. Dianggarkan hampir 500 orang pengunjung telah melawat bas pameran AADK.

Hidup ini terlalu indah untuk disiakan..


AMBIL KISAH. AMBIL TINDAKAN.

Selamat Tahun Baru 2018

Selamat Tahun Baru 2018
#ambilkisahambiltindakan

We Are Drug Free. Join Us

We Are Drug Free. Join Us
#ambilkisahambiltindakan

Selamat Hari Raya