#PerangiDadahHabisHabisan‬

#PerangiDadahHabisHabisan‬

SELAMAT DATANG..

Sayangi Dirimu, Dadah Membunuh

Sayangi Dirimu, Dadah Membunuh
#ambilkisahambiltindakan

Sayangi Dirimu, Jauhi Dadah

Sayangi Dirimu, Jauhi Dadah
#ambilkisahambiltindakan

01 July 2014

Menang RM5,000 Peraduan Cerpen AADK
layari video pertandingan di sini http://www.youtube.com/watch?v=5Z-Igui3pGA


TERMA & SYARAT-SYARAT PERADUAN 
Sila baca dan fahami peraturan Peraduan seperti yang tertera di bawah.

1. KATEGORI 
 Bagi menyertai Peraduan ini, anda boleh memilih melalui kategori yang berikut:-

 Kategori Sekolah Menengah
(a) Warganegara Malaysia;
(b) berusia 13 tahun - 17 tahun pada tarikh penyertaan.

 Kategori Kolej/ Universiti:
(a) Warganegara Malaysia;
(b) berusia 18 tahun dan ke atas (tidak melebihi 25 tahun) pada tarikh
penyertaan

 Kategori Umum:
(a) Warganegara Malaysia;
(b) tiada had umur ditetapkan

2. HADIAH-HADIAH 

 Hadiah yang disediakan adalah seperti berikut:-

 SEKOLAH MENENGAH            KOLEJ/ UNIVERSITI          UMUM

Hadiah Pertama                              Hadiah Pertama                     Hadiah Pertama
RM2,000 & Sijil                             RM3,000 & Sijil                    RM5,000 & Sijil
- 1 Pemenang                                 - 1 Pemenang                         - 1 Pemenang

Hadiah Kedua                                Hadiah Kedua                        Hadiah Kedua
RM1,500 & Sijil                            RM2,000 & Sijil                     RM2,500 & Sijil
- 1 Pemenang                                - 1 Pemenang                          - 1 Pemenang

Hadiah Ketiga                                Hadiah Ketiga                         Hadiah Ketiga
RM1,000 & Sijil                            RM1,500 & Sijil                      RM1,500 & Sijil
- 1 Pemenang                                 - 1 Pemenang                          - 1 Pemenang

 Saguhati                                         Saguhati                                 Saguhati
RM200 & Sijil                                RM200 & Sijil                        RM200 & Sijil
- 10 Pemenang                               - 10 Pemenang                        - 10 Pemenang

39 cerita terbaik akan dimuatnaik ke laman arkib e-book wecareweserve.org

3. CARA PENYERTAAN 

Tiada pembelian dan yuran penyertaan diperlukan. Cara penyertaan adalah
melalui pendaftaran di laman web wecareweserve.org sahaja. Peserta akan
dimaklumkan sekiranya penyertaan mereka telah diterima. Mekanisma Peraduan
adalah seperti berikut:-
 # 1 : Daftar dan lengkapkan butiran penyertaan anda di laman web
 wecareweserve.org
 # 2 : Taipkan cerita pendek anda pada ruang yang disediakan dan tidak
 melebihi jumlah perkataan yang disyaratkan mengikut kategori.
 # 3 : Hantarkan cerita anda dengan menekan butang 'Hantar'.
 Nyatakan jika anda mahu nama anda dirahsiakan.

4. PANJANG CERITA. 
 Cerita pendek tersebut hendaklah merupakan karya asal menggunakan Bahasa
Malaysia dan tidak pernah diterbitkan dalam mana-mana penerbitan. Panjang
Cerita adalah seperti berikut :

Kategori Sekolah Menengah - 400 patah perkataan.
Kategori Kolej/ Universiti - 800 patah perkataan.
Kategori Umum - 1,500 patah perkataan.

5. SKOP CERITA 
Sejak sekian lama, dadah telah berada di dalam kehidupan kita walaupun tanpa
diundang. Mungkin anda pernah membantu ahli keluarga dan rakan mengatasi
dadah, atau mungkin anda sendiri pernah bergelut melawan ketagihan dadah.
Kisah anda mungkin boleh membantu mereka.

Sehubungan itu, AADK berhasrat untuk mengumpulkan penulisan sebegini yang
menceritakan pelbagai kisah tentang pengalaman mengatasi belenggu dadah ini.
Hasrat kami agar kompilasi kisah-kisah ini dapat menjadi sumber inspirasi bukan
sahaja kepada pengguna dadah tersebut bahkan sahabat dan ahli keluarga yang
ingin membantu mereka keluar dari belenggu dadah.


6. TARIKH TUTUP 

Tarikh tutup penyertaan adalah seperti yang tertera di laman web Peraduan.
AADK berhak mengubah tarikh tutup penyertaan pada bila-bila masa.

7. LAIN-LAIN SYARAT AM 
i. Pegawai dan petugas yang terlibat sebagai urus setia Peraduan menulis
cerita pendek ini tidak dibenarkan menyertai Peraduan ini.

ii. Setiap cerita yang dihantar akan menjadi hak milik AADK dan pihak AADK
berhak untuk menggunakannya, menyunting dan menyiarkannya dalam
mana-mana penerbitan. Pemenang juga adalah diwajibkan untuk
bekerjasama di dalam setiap aktiviti promosi dan penerbitan AADK yang
berkaitan dengan Peraduan tersebut.

iii. Pemenang akan dihubungi berdasarkan maklumat yang diberikan di dalam
laman penyertaan sama ada melalui e-mel ataupun telefon.

iv. Pemenang perlu menanggung sendiri kos di dalam proses menuntut hadiah
dan perlu dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh pengumuman pemenang
dibuat.

v. Dengan menyertai Peraduan ini, peserta dianggap bersetuju dengan terma
dan syarat Peraduan seperti yang telah ditetapkan. Kegagalan untuk
mematuhi Terma dan Syarat Peraduan akan menyebabkan penyertaan anda
dibatalkan.

vi. AADK tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang masalah, kehilangan
atau kemusnahan berpunca daripada kelewatan dan/atau kegagalan di dalam
menerima dan menghantar SMS, e-mel atau panggilan telefon berpunca
daripada kegagalan sistem komunikasi, gangguan sistem perhubungan atau
kerosakan alatan perhubungan. AADK juga tidak akan bertanggungjawab
sekiranya penyertaan anda gagal sampai kepada penganjur disebabkan oleh
masalah dan/atau kegagalan sistem komunikasi.

vii. AADK berhak untuk meminda peraturan Peraduan pada bila-bila masa yang
tanpa perlu untuk memaklumkan kepada peserta terlebih dahulu. Sekiranya
terdapat perubahan pada peraturan Peraduan, ianya akan diumumkan di
laman web Peraduan.

viii. AADK tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan, kecurian
dan/atau kemusnahan pada hadiah semasa dan selepas hadiah dituntut.

ix. Peraduan ini tidak ditaja dan dikelola oleh, atau pihak yang berkaitan dengan
Facebook, Twitter dan aplikasi-aplikasi media sosial yang lain.

x. Peraduan ini adalah tertakluk kepada undang-undang Malaysia dan sebarang
peraturan yang telah ditetapkan adalah muktamad. Sebarang bantahan dan
surat-menyurat tidak akan dilayan.

Notis Di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 

I. Notis bertulis ini bertujuan untuk memaklumkan kepada anda bahawa data
peribadi anda akan diproses oleh atau bagi pihak Agensi Antidadah
Kebangsaan (AADK). Dengan menyertai Peraduan ini, anda dengan ini
membenarkan pemprosesan data peribadi anda oleh AADK sebagaimana yang
dinyatakan dalam Notis ini. Kami akan memproses data peribadi yang anda
berikan kepada kami seperti nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon,
alamat dan sebarang maklumat lain yang diminta di dalam borang
penyertaan. AADK akan memproses data peribadi anda, termasuk sebarang
maklumat tambahan yang anda berikan kepada AADK bagi tujuan Peraduan
ini dan yang berkaitan.

II. Data peribadi yang anda berikan kepada kami boleh diedarkan kepada
penyedia perkhidmatan kami hanya untuk tujuan yang disebutkan di atas.
Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa data peribadi yang anda
sediakan adalah tepat, lengkap dan tidak mengelirukan dan bahawa data
peribadi tersebut dikemaskinikan. Anda boleh membaca dan meminta agar
data peribadi anda dibetulkan dan/atau mengehadkan pemprosesan data
peribadi, atau membuat sebarang pertanyaan atau aduan berkaitan data
peribadi anda atau menghantar e-mel kepada kami di wecareweserve.orgDadah..Kesannya Membinasakan
Ambil Kisah. Ambil Tindakan.

No comments:

Post a Comment

Selamat Tahun Baru 2018

Selamat Tahun Baru 2018
#ambilkisahambiltindakan

We Are Drug Free. Join Us

We Are Drug Free. Join Us
#ambilkisahambiltindakan

Selamat Hari Raya