#PerangiDadahHabisHabisan‬

#PerangiDadahHabisHabisan‬

SELAMAT DATANG..

Sayangi Dirimu, Dadah Membunuh

Sayangi Dirimu, Dadah Membunuh
#ambilkisahambiltindakan

Sayangi Dirimu, Jauhi Dadah

Sayangi Dirimu, Jauhi Dadah
#ambilkisahambiltindakan

08 November 2018

Melahir Dan Membangunkan Rakyat Malaysia Bebas Dadah


Bahagian Dasar, Perancangan dan Penyelidikan merupakan nadi kepada Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) dalam merancang, menggubal, menyelaras, memantau aktiviti utama AADK.

Peranan utama bahagian ini adalah melaksanakan pemantapan dasar-dasar berkaitan dadah selaras dengan Program Transformasi Kerajaan, memperkasakan penyediaan maklumat mengenai dadah dan mempertingkatkan penyelidikan.

Bahagian Dasar, Perancangan dan Penyelidikan AADK telah menerbitkan buku-buku yang boleh dimuatturun dari laman web seperti berikut:

1. Buku Ringkasan Dasar Dadah Negara - https://www.adk.gov.my/dasar-dadah-negara/

2. Buku Maklumat Dadah 2017 - https://www.adk.gov.my/orang-awam/maklumat-dadah/

3. Abstrak, Poster dan Artikel Jurnal Kajian - https://www.adk.gov.my/orang-awam/kajian-penyelidikan-ilmiah-aadk/

4. Buku Success Stories AADK 2017 - https://www.adk.gov.my/orang-awam/buku-laporan-tahunan/


#perangidadahhabishabisan

#pencegahandadahbermuladarirumah

#komunitikitatanggungjawabkita

#sayangiMalaysiaku
Hidup ini terlalu indah untuk disiakan

Ambil Kisah. Ambil Tindakan.

Selamat Tahun Baru 2018

Selamat Tahun Baru 2018
#ambilkisahambiltindakan

We Are Drug Free. Join Us

We Are Drug Free. Join Us
#ambilkisahambiltindakan

Selamat Hari Raya